3-removebg-preview

Màu nước 12 màu Cake Master Art – Hộp giấy

30,000 23,500

Màu nước dạng bánh, hộp 12 màu, hộp giấy
Dùng cọ để hòa nước với bánh màu để ra màu vẽ.
Sử dụng tốt nhất với giấy 200 – 300 gsm

G

0889.906.806