2

Bấm kim loại ghim gỗ Elephant TS-13H

845,000

Thiết kế cứng cáp, tay ấn dập giúp tăng lực bấm.
Công nghệ cơ học tiên tiến, cam kết bấm chính xác, chắc chắn, không bị lệch ghim hay vướng ghim.
Sử dụng ghim bấm số 23/6, 23/, số 3 (24/6),T-10, T-13. Khay có thể chứa: 150 ghim.
Đóng hoàn chỉnh: 120 tờ / lần.

G

0948302112