Thiết kế không tên

Bấm Kim Số 3 càng dài Elephant DS-45L

400,000

Lượng kim: 50 ghim 3 (24/6) hoặc 100 ghim 35 (26/6)
Số lượng giấy bấm tối đa: 30 tờ
Khoảng bấm 32 cm

Hết hàng

G

0948302112