2

Bấm kim số 3 trợ lực Elephant Power Pro S-3023

180,000

Trợ lực 30% so với đồ bấm thường.
Hai chế độ gập chân kim.
Lượng kim: 50 ghim 3 (24/6) hoặc 100 ghim 35 (26/6)
Số tờ bấm tối đa là 30 tờ

G

0948302112