2
3
4
6
1

Sáp màu – Bút sáp 12 màu Regular Master Art

17,000

Đạt tiêu chuẩn Thái Lan 1149 – 2448.
Thân nhỏ có đường kính 0.7 cm, dài 9.0 cm.
Hộp 12 màu.

G

0948302112