3
4
6

Sáp màu – Bút sáp 16 màu Jumbo Master Art

40,000

Đạt tiêu chuẩn Thái Lan 1149 – 2448.
Thân to có đường kính 1.0 cm, dài 11 cm.
Hộp 16 màu.

G

0948302112