1
4

Sáp màu – Bút sáp dầu 12 màu Master Series

35,000

Đạt tiêu chuẩn Thái Lan 1149 – 2448
Thân vừa có đường kính 0.9 cm, dài 6.0cm.
Hộp 12 màu.
Sáp dầu có thể tô đè lên nhau.

G

0948302112