4
2
3

Sáp màu – Bút sáp dầu 16 màu Master Series

45,000

Đạt tiêu chuẩn Thái Lan 1149 – 2448
Thân vừa có đường kính 0.9 cm, dài 6.0cm.
Hộp 16 màu.
Sáp dầu có thể tô đè lên nhau.

G

0948302112