Thiết kế không tên

Kéo hình con Gấu

28,000

Đầu kéo cong, không gây nguy hiểm
Kích cỡ 5in

G

0948302112