Kim bấm XV 23/20

17,000

Mã kim 23/20 Phần đầu A Phần chân B
Size mm 12.85 20
G

0948302112