Nhựa ép hình Yidu 4R 37M

20,000

Kích thước
(mm)
Độ dày Khối lượng (g)
110 x 160 37mic 180
G

0948302112