Nhựa ép hình Yidu 4R 40M

22,000

Kích thước
(mm)
Độ dày Khối lượng (g)
110 x 160 40mic 200
G

0948302112