Nhựa ép hình Yidu 4R 80M

36,000

Kích thước
(mm)
Độ dày Khối lượng (g)
110 x 160 80mic 270
G

0948302112