5R 37M
5R 37M2

Nhựa ép hình Yidu 5R 37M

25,000

Kich thước
(mm)
Độ dày Khối lượng(g)
135 x 188 37mic 210
G

0948302112