Nhựa ép hình Yidu 5R 40M

28,000

Kích thước
(mm)
Độ dày Khối lượng (g)
135 x 188 40mic 240
G

0948302112