Nhựa ép hình Yidu 5R 80M

50,000

Kích thước
(mm)
Độ dày Khối lượng (g)
135×188 80mic 490
G

0948302112