Nhựa ép hình Yidu 6R/A5 40M

35,000

Kích thước
(mm)
Độ dày Khối lượng (g)
160 x 225 40mic 400
G

0948302112