6R/A5 37M
6R/A5 37M

Nhựa ép hình Yidu 6R/A5 37M

32,000

Kich thước
(mm)
Độ dày Khối lượng(g)
160 x 225 37mic 370
  40mic 400
  55mic
  80mic 660
G

0948302112