Nhựa ép hình Yidu size 20 x 25 37M

55,000

Kích thước
(mm)
Độ dày Khối lượng (g)
210 x 270 37mic   510
G

0948302112