Nhựa ép hình Yidu size 25 x 35 37M

105,000

Kích thước
(mm)
Độ dày Khối lượng (g)
260 x 370 37mic   860
G

0948302112