Nhựa ép hình Yidu size bằng lái BL 125M

31,000

Kich thước
(mm)
Độ dày Khối lượng (g)
80 x 110 125mic 230
G

0948302112