Nhựa ép hình Yidu size bằng lái BL 150M

38,000

Kich thước
(mm)

Độ dày Khối lượng (g)
80 x 110  125mic

230

G

0948302112