Thiết kế không tên (3)
Thiết kế không tên (4)

Nhựa ép hình Yidu size bằng lái BL-200M

52,000

Kich thước
(mm)
Độ dày Khối lượng(g)
80 x 110 125mic 230
  150mic 260
  200mic 420
G

0948302112