4
3

Tập vẽ MSTA A4

42,000

– Số lượng: 14 tờ
– Định lượng: 200gsm

G

0948302112