TẦM NHÌN (VISION) – SỨ MỆNH (MISSION) – GIÁ TRỊ (VALUES)

TẦM NHÌN – VISION :

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư – phát triển bền vững, XUÂN VY phấn đấu tạo dựng sự tin cậy ở khách hàng cũng như mang đến quyền lợi, giá trị kinh tế, thương mại và cả niềm tự hào cho mỗi nhân viên, từng đối tác để cùng gắn bó với chúng tôi trong mỗi ngày của cuộc sống, với phương châm :

  • Chất lượng hàng đầu.
  • Dịch vụ chuyên nghiệp.
  • Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu phấn đấu.

SỨ MỆNH – MISSION :

Đối với thị trường: Cung cấp các sản phẩm chất lượng quốc tế. Bên cạnh giá trị chất lượng vượt trội, trong mỗi sản phẩm đều chứa đựng những thông điệp văn hóa, nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu chính đáng của khách hàng.

Đối với đối tác: Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển; cam kết trở thành “Người đồng hành số 1” của các đối tác; luôn gia tăng các giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững.

Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.

Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc.

GIÁ TRỊ – VALUES

Giá trị cốt lõi là những chuẩn mực về thái độ, hành vi, niềm tin và giá trị, mà mỗi thành viên XUÂN VY được mong đợi thể hiện ở bất kỳ vị trí nào. Các giá trị cốt lõi của chúng tôi là:

  • Sáng tạo, nghĩ đến điều mới và dám thay đổi.
  • Cam kết giữ lời hứa với khách hàng, cổ đông, nhân viên và cộng đồng.
  • Đoàn kết để cùng nhau xây dựng tương lai.
  • Tôn trọng lắng nghe và chia sẻ các quan điểm khác nhau để phát triển.