Văn phòng phẩm Thái Lan
Xả kho chiết khấu
lên đến 40%

Xuân Vy phân phối sản phẩm chất lượng
với mức giá phù hợp với người tiêu dùng Việt

video-bg

Văn phòng phẩm là chọn Xuân Vy?

XẢ KHO VPP THÁI LAN

Chương trình xả hàng lớn nhất
và sẽ kết thúc cuối năm 2020

HOÀN TIỀN 200%

Hoàn tiền 200% khi phát hiện
bất kì sản phẩm giả, kém chất lượng

HƠN 10 NĂM KINH DOANH

Xuân Vy luôn lựa chọn và mang đến
những sản phẩm tốt nhất thị trường

Chương trình sỉ

Xả kho VPP Thái Lan
Chiết khấu lên đến 40%

Xả kho VPP Thái Lan
Chiết khấu lên đến 40%

 
 

Bảng giá lẻ

Sản phẩm  Đang khuyến mãi (VND)  Mua lẻ

Bút sáp dầu 12 màu

35,000

33,200

Bút sáp dầu 16 màu

45,000

42,700

Bút sáp 8 màu

13,000

12,300

Bút sáp 12 màu

17,000

16,000

Bút sáp 16 màu

22,000

21,000

Bút sáp 24 màu

30,000

28,500

Bút sáp 12 màu

27,000

25,600

Bút sáp 16 màu

40,000

38,000

Bút sáp 24 màu

60,000

57,000

Mua sỉ

5% – Đơn hàng từ 1.000.000đ

10% – Đơn hàng từ 2.000.000đ

15% – Đơn hàng từ 5.000.000đ

20% – Đơn hàng từ 10.000.000đ

30% – Đơn hàng từ 50.000.000đ

35% – Đơn hàng 100.000.000đ

40% – Liên hệ

Sản phẩm  Đang khuyến mãi (VND)  Shoppe 

Bút xoá nước Elfen 4ml

12,000

11,400

Bút xóa nước cao cấp Elephant 7ml

30,000

28,500

Bút xóa nước Elephant 7ml

14,000

13,300

Bút xóa nước Elephant 10ml

16,000

15,200

Mua sỉ

5% – Đơn hàng từ 1.000.000đ

10% – Đơn hàng từ 2.000.000đ

15% – Đơn hàng từ 5.000.000đ

20% – Đơn hàng từ 10.000.000đ

30% – Đơn hàng từ 50.000.000đ

35% – Đơn hàng 100.000.000đ

40% – Liên hệ

Sản phẩm  Đang khuyến mãi (VND)  Mua lẻ
Hộp dấu kim loại E03 (Stamp Pad)

27,000

25,600

Hộp dấu kim loại E02 (Stamp Pad)

35,000

33,200

Mực dấu Elephant

12,000

11,400

Mua sỉ

5% – Đơn hàng từ 1.000.000đ

10% – Đơn hàng từ 2.000.000đ

15% – Đơn hàng từ 5.000.000đ

20% – Đơn hàng từ 10.000.000đ

30% – Đơn hàng từ 50.000.000đ

35% – Đơn hàng 100.000.000đ

40% – Liên hệ

Sản phẩm  Đang khuyến mãi (VND)  Mua lẻ
Bút lông sọc Quantum QS120

7,000

6,600

Bút lông bảng Elephant

14,000

13,300

Ống mực bút lông bảng Elephant

5,000

4,700

Combo Bút lông bảng + ống mực Elephant

18,000

17,000

Mua sỉ

5% – Đơn hàng từ 1.000.000đ

10% – Đơn hàng từ 2.000.000đ

15% – Đơn hàng từ 5.000.000đ

20% – Đơn hàng từ 10.000.000đ

30% – Đơn hàng từ 50.000.000đ

35% – Đơn hàng 100.000.000đ

40% – Liên hệ

 Sản phẩm  Đang khuyến mãi (VND)  Mua lẻ
Bút bi  Quantum X5 – 007 Hitz – 0.5mm

5,000

4,000

Bút Bi Quantum Skate 600 – 0.7mm 

7,000

6,600

 Bút bi Quantum Extreme 2242 0.7 xanh

30,000

28,500

 
Ruột Geloplus dành cho bút QuanTum

14,000

13,300

 
 Bút bi Quantum Rhythm 0.5

20,000

19,000

 Bút bi Quantum Signaturre 100 1.0

24,000

22,800

 Bút bi Quantum Touch 500 0.7

24,000

22,800

Mua sỉ

5% – Đơn hàng từ 1.000.000đ

10% – Đơn hàng từ 2.000.000đ

15% – Đơn hàng từ 5.000.000đ

20% – Đơn hàng từ 10.000.000đ

30% – Đơn hàng từ 50.000.000đ

35% – Đơn hàng 100.000.000đ

40% – Liên hệ

Sản phẩm  Đang khuyến mãi (VND)   Mua lẻ
Bút chì 12 màu Elephant H-12

25,000

23,700

Bút chì 12 màu Elephant F-12

38,000

36,000

Bút chì 12 màu 2 đầu Master art

32,000

30,400

Bút chì 24 màu 2 đầu Master art

65,000

61,700

Mua sỉ

5% – Đơn hàng từ 1.000.000đ

10% – Đơn hàng từ 2.000.000đ

15% – Đơn hàng từ 5.000.000đ

20% – Đơn hàng từ 10.000.000đ

30% – Đơn hàng từ 50.000.000đ

35% – Đơn hàng 100.000.000đ

40% – Liên hệ

Sản phẩm  Đang khuyến mãi (VND)   Mua lẻ
Bút ký Cao cấp Iris

295,000

280,200

Bút ký Cao cấp Iris

295,000

280,200

Bút ký Cao cấp Iris

295,000

280,200

Bút ký Cao cấp Hallmark

550,000

522,500

Bút ký Cao cấp Hallmark

550,000

522,500

Bút ký Cao cấp Hallmark

550,000

522,500

Bút ký Cao cấp Brussels

650,000

617,500

Bút ký Cao cấp Brussels

650,000

617,500

Bút ký Cao cấp Icon

800,000

760,000

Bút ký Cao cấp Metalika

850,000

807,600

Bút ký Cao cấp Metalika

850,000

807,600

Bút ký Cao cấp Metalika

850,000

807,600

Bút ký Cao cấp Europa

1,050,000

997,500

Bút ký Cao cấp Europa

1,050,000

997,500

Mua sỉ

5% – Đơn hàng từ 1.000.000đ

10% – Đơn hàng từ 2.000.000đ

15% – Đơn hàng từ 5.000.000đ

20% – Đơn hàng từ 10.000.000đ

30% – Đơn hàng từ 50.000.000đ

35% – Đơn hàng 100.000.000đ

40% – Liên hệ

Sản phẩm  Đang khuyến mãi (VND)   Mua lẻ
Bìa còng 7F Elephant 200

45,000

42,700

Bìa nhẫn 2 khoen A4 3F5 Elephant 221

35,000

33,200

Bìa nhẫn 2 khoen A4 3F5 Elephant 226 B

40,000

38,000

Bìa nhẫn 2 khoen A4 3F5 Elephant 227 B

40,000

38,000

Bìa nhẫn 2 khoen A4 3F5 Elephant 228 B

40,000

38,000

Bìa nhẫn 2 khoen D A4 4F 9230

50,000

47,500

Bìa nhẫn 3 khoen A4 3F5 Elephant 231

70,000

66,500

Bìa nhẫn 2 khoen F4 3F Elephant 210PF

57,000

60,000

Bìa nhẫn nhựa 2 khoen A4 3F5 Elephant 420

65,000

61,700

Bìa nhẫn nhựa 2 khoen A4 3F5 Elephant 450

65,000

61,700

Bìa trình ký đơn A4 Elephant 1110

40,000

39,000

Bìa trình ký đôi A4 Elephant 1111

58,000

55,000

Bìa trình ký đôi A4, gáy lò xo Elephant 1111

65,000

61,700

Mua sỉ

5% – Đơn hàng từ 1.000.000đ

10% – Đơn hàng từ 2.000.000đ

15% – Đơn hàng từ 5.000.000đ

20% – Đơn hàng từ 10.000.000đ

30% – Đơn hàng từ 50.000.000đ

35% – Đơn hàng 100.000.000đ

40% – Liên hệ